admin

View all authors posts further down below.

Günümüzün neredeyse tamamını internet üzerinden gerçekleştiriyoruz.Bu mecra üzerinden harcamalar yapıp, gelir elde ederken gerek internet üzerinden alınan hizmetler gerek internet üzerinden elde edilen gelirler ile ilgili olarak tek ve kapsamlı bir kaynak olmaması nedeni ile bu e-rehberi hazırlamaya ihtiyacı hissettik

Ayrıca (Transferwise, Payoneer v.b. gibi ) tahsilat kanalları ile ilgili sık sorulan sorulara da cevap vermeye çalıştık. Kanun maddesi ve mesleki terimler yerine günlük hayatta kullandığımız ifadeleri tercih ederek daha anlaşılır bir rehber olmasına özen gösterdik.

Internet Üzerinden Hangi Gelirleri Elde Ediyorsunuz?

 • Youtube Kanalınız var, buradan gelir elde ediyor olabilirsiniz.
 • Reklam Geliri
 • Katıl Geliri
 • Mobil Uygulamanız var, platformlara (App Store, Google Play ) yüklemiş ve buradan gelir elde ediyor olabilirsiniz.
 • Admob Reklam Geliri
 • Platformlar üzerinden uygulama Satış Geliri ( Üyelik geliri v.b.de dahil )
 • Platformlar üzerinden uygulama içi satın alma geliri
 • Internet siteniz var ve bu site üzerindeki reklamlardan gelir elde ediyor olabilirsiniz.
 • Patreon, Medium v.b. yerlerden gelir elde ediyor olabilirsiniz.
 • Belli bir platform üzerinden ürünlerinizi satıyor olabilirsiniz. ( Amazon, ETSY, Trendyol, N11 v.b.)
 • Upwork, Toptal, Dribbble, Bionluk gibi platformlar aracılığı ile grafik, yazılım v.b. hizmetleri veriyor olabilirsiniz.
 • Alıcı ve Satıcıları bir araya getirdiğiniz e-ticaret Pazar yeri platformunuz aracılığı ile gelir elde ediyor olabilirsiniz.
 • Kendi web siteniz aracılığı ile ürün alıp, satıyor olabilirsiniz.( Dropshipping )

Şüphesiz ki yukarıda yazılı konular dışında birçok değişik şekilde internet üzerinden gelir elde edilmesi de mümkün olmaktadır.

Ancak bu e-rehberde daha çok gelir elde edilen yukarıdaki konular ile ilgili aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

 • Elde edilen gelir vergiye tabi midir ?
 • Fatura düzenlenecek midir ?
 • Fatura kime, ne zaman düzenlenecektir ?
 • Gelir elde etmek için yapılan harcamalara ilişkin dikkat edilecek konular nelerdir ?
 • Hangi Tip Şirketin Kurulması daha avantajlı olacaktır.

1-Youtube Gelirleri

Türk vergi mevzuatına göre bir gelir üzerinden vergi istenebilmesi noktasında kriter gelirin tutarı değil, sürekli olup, olmadığıdır.

Örnek olarak yıl içinde tek sefer araba satıp 2.599 TL gelir elde ettiğinizde bir vergi söz konusu olmaz iken her ay araç satıp, araba başına 150 TL kazandığınızda elde ettiğiniz gelir vergiye tabi olmaktadır.

Bu durum “ticari kazançta devamlılık unsuru” olarak ifade edilmektedir.

Eğer siz de Youtube kanalınız aracılığı ile gelir elde ediyorsanız ve bu geliri düzenli olarak elde ediyorsanız Türk Vergi Kanunlarına göre vergi mükellefi olmanız gerekmektedir.

2-Katma Değer Vergisi Olacak mıdır ?

Bu noktada videonun seyredildiği ülke, reklam gelirinin kaynağı katma değer vergisi açısından önem arz etmektedir.

Yurt dışı kaynaklı reklam gelirlerinde katma değer vergisi söz konusu olmamak ile birlikte gelirin yurt dışı kaynaklı olduğunun sonradan ispatı noktasında zaman zaman tereddütler yaşanmak ve cezalı tarhiyatlar söz konusu olabilmektedir.

Bu nedenle yönetim paneli ekranınıza belirli dönemler itibari ile zaman damgası vurarak saklamanızı öneririz. Zaman damgası vurulması noktasında bir çok site mevcuttur.

3-Youtube Katıl Gelirleri de mi aynı şekildedir ?

Youtube Katıl Gelirleri her ne kadar karşılıksız bir bağış olarak düşünülse de yukarıdakine benzer vergisel yükümlülüklere tabi olduğu yönünde mali idarenin bakış açısı mevcuttur.

Bu nedenle Youtube üzerinden devamlılık arz edecek şekilde gelir elde eden kişilerin vergi mükellefi olması gerekmektedir.

4-Yaptığım harcamalar ödenecek vergimi azaltır mı ?

Youtube kanalı ile ilgili yapılan harcamalar Vergi mükellefi olunması durumunda ancak ödenecek verginizi azaltıcı etki yapabilir.

Harcamalarınızın gelirinizden fazla olmasının vergi mükellefiyet açılışına etkisi bulunmamaktadır.

5-Hangi Tip Şirketin Kurulması daha avantajlıdır ?

29 Yaşından küçük ve daha önce şirket kurmamış iseniz genç girişimci avantajı nedeni ile şahıs şirketlerini önermekteyiz.

Ancak kurulacak şirketin türü ve yapısını belirlerken elde edilecek gelir, iş planları ve diğer bir çok kritere göre karar verilmesi gerektiği için kuruluşun yapılacağı mali müşavirlik firması ile bu detayların görüşmeniz gerekmektedir.

6-Mobil Uygulama Gelirleri

Geliştirdiğiniz mobil uygulamayı App store veya Google play gibi platformlara yükleyip aşağıdakilerden birini veya bir kaçını beraber

 • Reklam geliri
 • Uygulama üyelik veya satın alma geliri
 • Uygulama içi indirme geliri

Elde ediyor iseniz ve bu gelir devamlılık arz ediyor ise vergi mükellefi olmanız gerekmektedir.

Youtube gelirlerine benzer bir şekilde elde edilen gelirin kaynağının yurt içi veya yurt dışı olması düzenleyeceğiniz faturalarda katma değer vergisi olup, olmayacağı noktasında önem arz etmektedir.

Mobil uygulamalarınızın tanıtımı amacı ile internet üzerinden vermiş olduğunuz reklamlar ödenecek verginizi azaltacak şekilde dikkate alınır.

Bu noktada uygulamanın yurt içine kapalı olması ve reklamında sadece yurt dışında gösteriliyor olması durumunda sorumlu sıfatı ile katma değer vergisi söz konusu olmayacaktır. Detay bir konu olması nedeni ile müşavirliğimizden bilgi alınmasını öneririz.

7-Yurt dışına verilen yazılım, tasarım, mühendislik hizmetlerinden elde edilen gelirler

Upwork, Toptal, Dribbble gibi platformlar aracılığı ile grafik, yazılım v.b. hizmetler karşılığında elde edilen gelirler

Öncelikle bu şekilde elde edilen gelirlerin yukarıdaki anlatılan Youtube ve Admob-Adsense gelirlerinden önemli ölçüde farklılık arz ettiğini söylemek istiyoruz.

Bu ve benzeri siteler üzerinden verilen hizmetin ne olduğu birinci olarak netleştirilmelidir.

Eğer yazılım veya tasarım hizmeti veriliyor ise elde edilen gelir ile ilgili olarak önemli vergi avantajları mevcuttur. Bu avantajların elde edilebilmesi için faturanın yurt dışına düzenlenmesi ve elde edilen gelirin döviz olarak yurt içine gelmesi gereklidir.

Ek olarak verdiğiniz hizmetten yurt içinde değil, yurt dışında faydalanılması gerekmektedir.

Yurt dışına yazılım veya tasarım hizmeti verenlerin elde etmiş oldukları gelirlerden giderler düşüldükten sonra bulunan tutarın % 50 si üzerinden vergilendirme yapılmaktadır.

Bu avantaj yurt dışı ülkelerdeki vergi oranları ile karşılaştırma yapıldığında gerek şahıs şirketleri açısından, gerek limited anonim şirketler açısından son derece düşük bir orana tekabül etmektedir.

8-Amazon, ETSY gibi siteler üzerinden satış yapılmak sureti ile elde edilen gelirler

Mikro ihracat kapsamında yurt dışı Pazar yerlerine gönderilen ürünler üzerinden elde edilen gelirler için de vergi mükellefi olunması gerekmektedir.

Gelirin Payoneer v.b. kanallardan alınmış olması niteliğini değiştirmemektedir.

Bu noktada satışını yaptığınız ürünlerin maliyet faturalarının mutlaka çalışacağınız mali müşavirlik firmasına ulaştırmanız gerekmektedir. Aksi takdirde yüksek vergi ödemesi söz konusu olabilecektir.

Ürünlerin hiç Türkiye’ye girmeden (Örnek Çin’den alıp Amerika’ya satılması ) durumunda da ürünlerin alış faturalarının alınması gerekmektedir.

9-Alıcı ve Satıcıları bir araya getirdiğiniz e-ticaret Pazar yeri platformunuz aracılığı ile gelir elde edilmesi

Bu şekilde elde edilen gelir alım-satım geliri değil komisyon geliri olup, elde edilen gelir için faturanın hizmeti veren adına düzenlenmesi gerekmektedir.

Komisyon gelirleri % 18 katma değer vergisine tabi olup, hizmetin verilmesinden itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Siteniz üzerinden satış yapan kişi veya kurumların vergisel yükümlülükleri tamamen kendilerine ait olup, mutlaka sitenizde bu konuda bilgilendirme yapmanızı öneririz.

10-Şirket türü seçiminde dikkate alınacak kriterler nelerdir?

Aşağıda, her girişimcinin şirket türü seçmeden önce göz önünde bulundurması gereken bazı faktörler bulunmaktadır.

 • Şirket Kurma Maliyeti
 • Ticari faaliyetlerin ölçeği
 • Vergi oranları
 • Faaliyet gösterilen sektör
 • Gelecekteki ihtiyaçlar
 • Çıkış Planları
 • Kurulacak şirket yeni ortaklara / sahiplere giriş kolaylığı sağlıyor mu ?
 • Yatırım Alınmasının mümkün olup, olmadığı

Genel olarak tarafımıza sorulan sorular şeklindedir.

 • Hangi şirket türünde cebimden kısa orta ve uzun vadede daha az para çıkacak?
 • Kuruluş aşamasında hangisi daha maliyetsiz?
 • Devamındaki süreçte hangi şirket türünde daha az vergi ödemem söz konusu olabilir?
 • İşler ters gitti hangi şirketi en çabuk kapatabilirim?
 • İşler iyi gitti hangi şirketteki hisselerimi vergisiz satabilirim?
 • Kendi şirketimden para çekebiliyor muyum? Şirket hesabım ile şahsi hesabım arasında para hareketi olabilir mi?

Sizlere önerimiz şirketinizin kuruluşu gerçekleşmeden önce yukarıda yer alan soruların cevapların tamamını almanız ve o şekilde kuracağınız şirketin türünü seçmenizdir.

11-Hangi Şirket Türleri Kurulabilir ?

 • Anonim Şirket (Tek Ortaklı Kurulabilir)
 • Limited Şirket (Tek Ortaklı Kurulabilir)
 • Şahıs Firması

12-Şirket Türlerine Göre Vergi Oranları Nedir?

 • Anonim Şirket % 22 Kurumlar vergisi
 • Limited Şirket % 22 Kurumlar vergisi
 • Şahıs Şirketi % 15-% 40 arası gelir vergisi

Bitirirken;

Teknolojik gelişmeler sayesinde internet üzerinden elde edilebilen gelir türleri her geçen gün artmakta ve bu kitapçıkta yer almayan birçok şekilde de gelir elde edilebilmektedir.

Eğer siz de internet üzerinden gelir elde etmeye başladıysanız mutlaka konusunda etkin bir mali müşavirlik firması ile görüşmenizi öneririz.

en_USEnglish